15 بهمن 1402
پرداخت سود سهامداران
بدینوسیله از آن دسته از سهامداران محترمی که به دلیل تکمیل نبودن اطلاعات سجامی موفق به دریافت سود نشده اند دعوت می شود که با در دست داشتن مدارک ذیل با مراجعه به شعب بانک ملت سراسر کشور نسبت به دریافت سود نقدی سال مالی منتهی به 10/10/1401 صنایع گلدیران (شماره پردازش 117 کد مشتری خاص 886) اقدام فرمایند
ادامه مطلب... لیست تمام مطالب...

© Copyright © 2022 Goldiran Co.All Rights Reserved.

login