اسپیلت ایستاده با کمپرسور اینورتر ال جی تکنولوژی پیشرفته اینورتر ال جی دارد که باعث عملکرد قدرتمند کمپرسور و کاهش انرژی مصرفی می شود.


© Copyright © 2019 Goldiran Co.All Rights Reserved.