ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﺪﺍﻳﺎﻯ "ﺍﻝ ﺟﻰ ﻛـﺎﺭﺕ" ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﻰ:

به تعداد گلهای زده شده تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 ، طبق جدول مربوطه "ال جی کارت" جام جهانی به مشتریان تعلق می گیرد.

در صورت راهیابی تیم ملی ایران به مراحل حذفی (دوم و سوم) فقط تعداد گلهای زده شده در زمان قانونی بازی (120 دقیقه ) مورد محاسبه قرارمی گیرد.

شرایط تحویل ال جی کارت جام جهانی مشابه ال جی کارت نوروزی می‌باشد. مشتریان می‌بایست پس از اتمام جام جهانی (23 تیرماه) ظرف مدت یکماه (تا 23 مرداد ماه) به فروشگاه‌ های گلدیران - ال‌ جی مراجعه نموده و از ال جی کارت جام جهانی استفاده نمایند.

فروشگاهها موظفند کارتهای هدیه را مطابق با مبالغ مندرج درجداول مربوطه بدون پیششرط بپذیرند.

در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام با شماره 84733-021تماس حاصل فرمائید.