دریافت جایزه جایزه برترین خدمات دیجیتال شرکت ال جی در سال 2002