شرکت مشتریان گلدیران در سال 2013 موفق به کسب جایزه برترین شرکت خدمات مشتریان از دانشگاه لیبرتی آمریکا شد.