در اولین مراسم تجلیل از برندهای نمونه ملی در بهمن ماه 1388 شرکت مشتریان گلدیران موفق به دریافت تندیس برند نمونه ملی گردید.